Av. Corts Catalanes 7, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Política de privacitat

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR

La present Política de Privadesa regula l’ús sobre el tractament de les dades de caràcter personal que, d’acord amb el que preveu el RGPD de 27 d’abril de 2016, CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. obté i tracta, aplicant les mesures tècniques i organitzatives que estableix el RGPD.

Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte del que preveu el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. informa a l’Usuari de l’existència d’un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. precisa de l’Usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

Per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web és obligatori emplenar el formulari de registre. El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o de no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en que es sol: licitin dades de caràcter personal.

A efecte del que preveu el RGPD de 27 d’abril de 2016 i la LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporades a un fitxer titularitat de CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. amb CIF B64922925 i domicili en AV. CORTS CATALANES 7, SANT CUGAT DEL VALLES, 08173, BARCELONA tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, d’ 11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades 

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes per CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.

Galetes (Cookies)

El lloc http://evenio.software utilitza galetes, considerant tals fitxers físics d’informació allotjats en el propi terminal de l’usuari i serveixen per facilitar la navegació de l’usuari pel portal. De totes maneres, l’usuari té la possibilitat de configurar el navegador per tal que n’impedeixi la seva instal·lació.

Finalitats

Les finalitats de CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. són el manteniment i la gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació.

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin adreçats específicament a menors d’edat, CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, pel tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació y oposició

Podrà adreçar les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat ¡ oposició en l’adreça d’Internet a info@evenio.cat o bé per correu ordinari adreçat a CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L., Ref. RGPD, a AV. CORTS CATALANES 7, SANT CUGAT DEL VALLES, 08173, BARCELONA. Per exercir aquests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. mitjançant l’enviament de fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es podrà realitzar en el propi Site identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat

CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les Dades Personals facilitades a CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. No serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, degudes a causes alienes a CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il-legítimes fora del control de CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. . No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el seu tractament automatitzat per part de CORE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades Personals. Determinat serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Preferències de privacitat
Quan visites el nostre web, aquest pot recollir i emmagatzemar informació de diversos serveis mitjançant les cookies del teu navegador. Aquí pots canviar les preferències de privacitat. Si us plau, tingues en compte que bloquejar determinades cookies pot empitjorar la teva experiència al nostre web i dels serveis que oferim.